+

Ιράν > Ρέζα Σχαχ Παχλαβι (1931 - 1942)

Ποικιλία
2
Έτος1d2d5d10d25d¼R50d10s½R1R2R5RΈτος
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۲۱۱۳۲۱
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۲۰۱۳۲۰
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۱۹۱۳۱۹
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۱۸۱۳۱۸
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۱۷۱۳۱۷
 -  - 5d10d -  - 50d -  -  -  -  - ۱۳۱۶۱۳۱۶
 -  - 5d10d - ¼R50d - ½R -  -  - ۱۳۱۵۱۳۱۵
 -  - 5d10d25d -  - 10s½R -  -  - ۱۳۱۴۱۳۱۴
 -  -  -  -  -  -  -  - ½R1R2R5R۱۳۱۳۱۳۱۳
 -  -  -  -  -  -  -  - ½R1R2R5R۱۳۱۲۱۳۱۲
 -  -  -  -  -  -  -  - ½R1R2R5R۱۳۱۱۱۳۱۱
1d2d5d10d25d -  -  - ½R1R2R5R۱۳۱۰۱۳۱۰
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 100 Δηνάρια
1d - 1 Δηνάριο
2d - 2 Δηνάρια
5d - 5 Δηνάρια
10d - 10 Δηνάρια
25d - 25 Δηνάρια
50d - 50 Δηνάρια
10s - 10 Σχάχι
¼R - ¼ Ριάλ
½R - ½ Ριάλ
1R - 1 Ριάλ
2R - 2 Ριάλ
5R - 5 Ριάλ
uCoin