+

Ιράν > Ρέζα Σχαχ Παχλαβι (1925 - 1930)

Ποικιλία
5
Έτος50d100d¼k500d1000d2000d5000d1P2P5PΈτος
 -  -  - 500d1000d2000d5000d - 2P5P۱۳۰۸۱۳۰۸
50d100d - 500d1000d2000d5000d1P2P5P۱۳۰۷۱۳۰۷
 -  -  - 500d1000d/l
1000d/p
2000d/l
2000d/p
5000d/l
5000d/p
1P2P5P۱۳۰۶۱۳۰۶
50d100d - 500d1000d/a
1000d/u
2000d/a
2000d/u
5000d/a
5000d/u
1P2P5P۱۳۰۵۱۳۰۵
 -  - ¼k - 1000d2000d5000d -  -  - ۱۳۰۴۱۳۰۴
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τομαν = 10 κράν = 200 Σάχι = 10000 Δηνάρια
50d - 50 Δηνάρια
100d - 100 Δηνάρια
500d - 500 Δηνάρια
1000d - 1000 Δηνάρια
2000d - 2000 Δηνάρια
5000d - 5000 Δηνάρια
¼k - ¼ Κράν
1P - 1 Παχλαβί
2P - 2 Παχλαβί
5P - 5 Παχλαβί
uCoin