+

Ιράν > Σάχ Αχμάντ Σάχ Καζάρ (1909 - 1925)

Έτος1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1TΈτος
 -  -  -  -  -  - 2000d5000d - ١٣۴۴١٣۴۴
 -  -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٣١٣۴٣
1s/b
1s/s
 -  - ¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٢١٣۴٢
1s -  - ¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴١١٣۴١
 -  -  -  -  - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٠١٣۴٠
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٩١٣٣٩
1s/b
1s/s
50d100d¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٧١٣٣٧
 -  -  - ¼k500d1000d/l
1000d/p
2000d5000d - ١٣٣۶١٣٣۶
1s/i
1s/l
 -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣۵١٣٣۵
1s -  - ¼k/◯
¼k/cr
500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣۴١٣٣۴
1s/b
1s/s
 -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٣١٣٣٣
1s50d100d¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٢١٣٣٢
1s/i
1s/l
 -  - ¼k500d1000d2000d/l
2000d/p
5000d/Ag
5000d/Au
 - ١٣٣١١٣٣١
1s -  - ¼k500d1000d2000d/a
2000d/Au
2000d/u
5000d - ١٣٣٠١٣٣٠
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d - ١٣٢٩١٣٢٩
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d - ١٣٢٨١٣٢٨
 -  -  - ¼k500d1000d2000d -  - ١٣٢٧١٣٢٧
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τομαν = 10 κράν = 200 Σάχι = 10000 Δηνάρια
50d - 50 Δηνάρια
100d - 100 Δηνάρια
500d - 500 Δηνάρια
1000d - 1000 Δηνάρια
2000d - 2000 Δηνάρια
5000d - 5000 Δηνάρια
1s - 1 Σάχι
¼k - ¼ Κράν
1T - 1 Τομαν
uCoin