+

Ιράν > Μωχαμάντ Αλί Σάζ Καζάρ (1907 - 1909)

Έτος1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1TΈτος
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٢٧١٣٢٧
1s50d100d¼k500d
500d/l
500d/p
1000d/l
1000d/p
2000d/Au
2000d/l
2000d/p
5000d - ١٣٢۶١٣٢۶
1s -  - ¼k500d/l
500d/p
1000d2000d5000d - ١٣٢۵١٣٢۵
 -  -  -  -  -  -  - 5000d1T١٣٢۴١٣٢۴
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τομαν = 10 κράν = 200 Σάχι = 10000 Δηνάρια
50d - 50 Δηνάρια
100d - 100 Δηνάρια
500d - 500 Δηνάρια
1000d - 1000 Δηνάρια
2000d - 2000 Δηνάρια
5000d - 5000 Δηνάρια
1s - 1 Σάχι
¼k - ¼ Κράν
1T - 1 Τομαν
uCoin