+

Ιράν > Μοζαφάρ αντ- Ντιν Σάχ Καζάρ (1896 - 1907)

Έτος1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1T2TΈτος
 -  -  -  -  -  - 2000d5000d -  - ١٣٢۵١٣٢۵
 -  -  -  - 500d1000d2000d/Au5000d -  - ١٣٢۴١٣٢۴
 -  -  -  - 500d - 2000d/Ag
2000d/Ag
2000d/Au
5000d - 2T/l
2T/w
١٣٢٣١٣٢٣
 -  -  -  -  - 1000d2000d5000d/Ag
5000d/Au
 -  - ١٣٢٢١٣٢٢
1s50d100d -  -  - 2000d5000d1T - ١٣٢١١٣٢١
1s50d100d¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T - ١٣٢٠١٣٢٠
1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1T - ١٣١٨١٣١٨
1s -  -  - 500d1000d2000d -  -  - ١٣١٧١٣١٧
1s -  - ¼k500d - 2000d5000d1T - ١٣١۶١٣١۶
1s -  -  - 500d - 2000d5000d -  - ١٣١۵١٣١۵
1s -  - ¼k500d - 2000d/c
2000d/w
5000d1T - ١٣١۴١٣١۴
 -  -  -  - 500d - 2000d -  -  - ١٣١٣١٣١٣
 -  -  -  -  -  - 2000d -  -  - ١٣١٢١٣١٢
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τομαν = 10 κράν = 200 Σάχι = 10000 Δηνάρια
50d - 50 Δηνάρια
100d - 100 Δηνάρια
500d - 500 Δηνάρια
1000d - 1000 Δηνάρια
2000d - 2000 Δηνάρια
5000d - 5000 Δηνάρια
1s - 1 Σάχι
¼k - ¼ Κράν
1T - 1 Τομαν
2T - 2 Τομάν
uCoin