+

Ιράκ > Δημοκρατία του Ιρακ (1959 - 2013)

Ποικιλία
2
Έτος1f5f10f25f50f100f250f500f1D25D50D100DΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 25D50D100D٢٠٠٤٢٠٠٤
 -  -  -  - 50f - 250f -  -  -  -  - ١٩٩٠١٩٩٠
 -  -  -  -  -  -  - 500f -  -  -  - ١٩٨٢١٩٨٢
 - 5f10f25f50f - 250f - 1D -  -  - ١٩٨١١٩٨١
 -  - 10f - 50f - 250f -  -  -  -  - ١٩٨٠١٩٨٠
 -  - 10f - 50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٧٩١٩٧٩
 - 5f10f25f50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٧٥١٩٧٥
 - 5f10f -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٧٤١٩٧٤
 -  -  - 25f50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٧٢١٩٧٢
 - 5f/CuNi
5f/St
10f/CuNi
10f/St
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٧١١٩٧١
 -  -  - 25f50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٧٠١٩٧٠
 -  -  - 25f50f -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٩١٩٦٩
 - 5f10f -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٧١٩٦٧
1f5f10f25f50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٥٩١٩٥٩
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δηνάριο = 1000 Φίλς
1f - 1 Φίλς
5f - 5 Φίλς
10f - 10 Φίλς
25f - 25 Φίλς
50f - 50 Φίλς
100f - 100 Φίλς
250f - 250 Φίλς
500f - 500 Φίλς
1D - 1 Δηνάριο
25D - 25 Δηνάρια
50D - 50 Δηνάρια
100D - 100 Δηνάρια
uCoin