+

Ιράκ > Βασίλειο του Ιράκ (1931 - 1958)

Ποικιλία
3
Έτος1f2f4f10f20f50f100f1RΈτος
 -  -  -  - 20f50f100f - ١٣٧٤١٣٧٤
1f2f4f10f20f50f100f - ١٣٧٢١٣٧٢
 -  - 4f10f -  -  -  - ١٣٦٢١٣٦٢
 -  - 4f -  -  -  -  - ١٣٥٨١٣٥٨
1f - 4f/Br
4f/Ni
10f/Br
10f/Ni
20f50f -  - ١٣٥٧١٣٥٧
 -  -  - 10f - 50f -  - ١٣٥٦١٣٥٦
1f -  -  -  -  -  -  - ١٣٥٥١٣٥٥
1f2f4f10f20f50f -  - ١٣٥٢١٣٥٢
 -  -  -  -  -  -  - 1R١٣٥١١٣٥١
1f2f4f10f20f50f -  - ١٣٥٠١٣٥٠
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δηνάριο = 1000 Φίλς
1f - 1 Φίλς
2f - 2 Φίλς
4f - 4 Φίλς
10f - 10 Φίλς
20f - 20 Φίλς
50f - 50 Φίλς
100f - 100 Φίλς
1R - 1 Ριάλ
uCoin