+

Ιρλανδία > Δημοκρατία της Ιρλάνδίας (ΕΙΡΕ) (1939 - 1969)

Έτος¼d½d1d3d6d1s2s2s6dΈτος
 -  -  -  - 6d - 2s - 1969
 -  - 1d3d6d1s2s - 1968
 - ½d1d3d6d -  - 2s6d1967
¼d½d1d3d6d1s2s2s6d1966
 - ½d1d3d -  - 2s - 1965
 - ½d1d3d6d1s2s2s6d1964
 -  - 1d3d6d1s2s2s6d1963
 -  - 1d3d6d1s2s2s6d1962
 -  -  - 3d6d - 2s2s6d1961
 -  -  -  - 6d -  -  - 1960
¼d -  -  - 6d1s2s2s6d1959
 -  -  -  - 6d -  -  - 1958
 -  -  - 3d6d -  -  - 1956
 -  -  -  - 6d1s2s2s6d1955
 -  -  -  -  - 1s2s2s6d1954
¼d½d - 3d6d -  -  - 1953
 -  - 1d - 6d -  -  - 1952
 -  -  -  -  - 1s2s2s6d1951
 -  - 1d3d6d -  -  - 1950
¼d½d1d3d6d -  -  - 1949
 -  - 1d3d6d -  -  - 1948
 -  -  -  - 6d -  -  - 1947
¼d½d1d3d6d -  -  - 1946
 -  -  -  - 6d -  -  - 1945
¼d -  -  -  -  -  -  - 1944
¼d½d1d3d -  -  - 2s6d1943
 - ½d1d3d6d1s2s2s6d1942
¼d½d1d -  - 1s2s2s6d1941
¼d½d1d3d6d1s2s2s6d1940
¼d½d - 3d6d1s2s2s6d1939
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
3d - 3 Πέννες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
2s6d - ½ Κορώνα
uCoin