+

Ιρλανδία > Βασίλειο της Ιρλανδίας (1722 - 1823)

Ποικιλία
2
Αναγραφόμενη Αξία
Έτος¼d½d1dΈτος
 - ½d1d1823
 - ½d1d1822
¼d -  - 1806
 - ½d1d1805
 - ½d - 1782
 - ½d - 1781
 - ½d - 1776
 - ½d - 1775
 - ½d - 1769
 - ½d - 1766
¼d½d - 1760
 - ½d - 1753
 - ½d - 1752
 - ½d - 1751
 - ½d - 1750
 - ½d - 1749
 - ½d - 1748
 - ½d - 1747
 - ½d - 1746
¼d½d - 1744
 - ½d - 1743
 - ½d - 1742
 - ½d - 1741
¼d½d - 1738
¼d½d - 1737
 - ½d - 1736
¼d½d - 1724
¼d/D
¼d/DEI
½d - 1723
¼d½d/L
½d/R
 - 1722
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - 1 Φαρδίνι
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
uCoin