+

Νήσος του Μαν > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1970 - 2018)

Ποικιλία
373
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½p1p2p5p10p20p50p£1£2£5Έτος
 -  -  -  - 10p -  -  -  -  - 2019
 -  -  -  - 10p20p50p£1£2£52018
 -  -  - 5p10p20p50p£1£2£52017
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52016
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52015
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52014
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52013
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52012
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52011
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52010
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52009
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52008
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52007
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52006
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52005
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52004
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52003
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52002
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52001
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£52000
 - 1p2p5p10p20p - £1£2£51999
 - 1p/new
1p/old
2p5p10p20p - £1£2£51998
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2/Bi
£2/Vi
 - 1997
 - 1p2p5p10p20p - £1£2 - 1996
 - 1p2p5p10p20p50p£1 -  - 1995
 - 1p2p5p10p20p50p£1 -  - 1994
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£51993
 - 1p2p5p10p/new
10p/old
20p50p£1£2£51992
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£51991
 - 1p2p5p/L
5p/S
10p20p50p£1£2£51990
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£51989
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£51988
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£51987
 - 1p2p5p10p20p50p£1£2£51986
½p1p2p5p10p20p50p£1 - £51985
½p1p2p5p10p20p50p£1 - £51984
½p1p2p5p10p20p50p£1 - £51983
½p1p2p5p10p20p50p£1 - £51982
½p1p2p5p10p - 50p£1 - £51981
½p1p2p5p10p - 50p£1 -  - 1980
½p1p2p5p10p - 50p£1 -  - 1979
½p1p2p5p10p - 50p£1 -  - 1978
 - 1p2p5p10p - 50p -  -  - 1977
½p1p2p5p10p - 50p -  -  - 1976
½p1p2p5p10p - 50p -  -  - 1975
½p1p2p5p10p - 50p -  -  - 1974
½p1p2p5p10p - 50p -  -  - 1973
½p1p2p5p10p - 50p -  -  - 1972
½p1p2p5p10p - 50p -  -  - 1971
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κορώνα = 100 Πένες
½p - ½ Νέα Πέννα
½p - ½ Πέννες
1p - 1 Πέννα
1p - 1 Νέα Πέννα
2p - 2 Νέες Πέννες
2p - 2 Πέννες
5p - 5 Νέες Πέννες
5p - 5 Πέννες
10p - 10 Νέες Πέννες
10p - 10 Πέννες
20p - 20 Πέννες
50p - 50 Νέες Πέννες
50p - 50 Πέννες
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
£2 - 2 Λίρες (πάουντ)
£5 - 5 Λίρες (Πάουντ)
uCoin