+

Νήσος του Μαν > Manx pound (pre-decimal) (1709 - 1965)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Αναγραφόμενη Αξία
Έτος1f½p1pΈτος
1f -  - 1864
1f½p - 1860
 -  - 1p1859
1f½p1p1841
1f½p1p1839
 - ½p1p1813
 - ½p1p1798
 - ½p1p1786
 - ½p1p1758
 - ½p/Br
½p/Cu
½p/CuZn
1p/Br
1p/Cu
1p/CuZn
1733
 - ½p1p1709
1f - 1 Φαρδίνι
½p - ½ Πέννες
1p - 1 Πέννα
uCoin