+

Ισραήλ > Κράτος του Ισραήλ (1980 - 1985)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1a5a10a½שש110ש50ש100שΈτος
 -  -  -  - ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש/✡
50ש
100ש/✡
100ש
ה"משתהה"משתה
1a5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש100שד"משתהד"משתה
1a5a10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
 -  - ג"משתהג"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש -  - ב"משתהב"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
 -  -  -  - א"משתא"משת
1a5a10a½ש -  -  -  -  - ם"שתם"שת
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σεκέλ = 100 Νέα Αγορότ
1a - 1 Νέα Αγκορά
5a - 5 Νέα Αγορότ
10a - 10 Νέα Αγορότ
½ש - 1/2 Σεκέλ
ש1 - 1 Σεκέλ
 - 5 Σεκαλίμ
10ש - 10 Σεκαλίμ
50ש - 50 Σεκαλίμ
100ש - 100 Σεκαλίμ
uCoin