+

Ισραήλ > Κράτος του Ισραήλ (1948 - 1959)

Ποικιλία
19
Έτος1pt5pt10pt25m25pt50pt100pt250pt500ptΈτος
 -  - 10pt/Al
10pt/Cu
 -  -  -  -  -  - ז"ישתז"ישת
 -  -  -  -  -  - 100pt -  - ו"טשתו"טשת
 -  -  -  - 25pt50pt/CuNi
50pt/St
100pt -  - ד"ישתד"ישת
 -  - 10pt -  -  -  -  -  - ב"ישתב"ישת
1pt5pt10pt25m25pt50pt100pt250pt/Ag
250pt/CuNi
500ptט"שתט"שת
 -  -  - 25m -  -  -  -  - ח"שתח"שת
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 1000 Προύτα
1pt - 1 Προύτα
5pt - 5 Προύτα
10pt - 10 Προύτα
25m - 25 Μίλς
25pt - 25 Προύτα
50pt - 50 Προύτα
100pt - 100 Προύτα
250pt - 250 Προύτα
500pt - 500 Προύτα
uCoin