+

Ισραήλ > Κράτος του Ισραήλ (1985 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1a5a10a₪½₪1₪2₪5₪10Έτος
 -  - 10a₪½₪1₪2₪5₪10ז"עשתהז"עשתה
 -  - 10a₪½₪1 - ₪5₪10ו"עשתהו"עשתה
 -  - 10a₪½₪1 - ₪5₪10ה"עשתהה"עשתה
 -  - 10a₪½₪1 - ₪5₪10ד"עשתהד"עשתה
 -  - 10a - ₪1 - ₪5₪10ג"עשתהג"עשתה
 -  - 10a₪½₪1₪2₪5₪10ב"עשתהב"עשתה
 -  - 10a₪½₪1₪2₪5₪10א"עשתהא"עשתה
 -  - 10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1/H
₪1
₪2/H
₪2
₪5/H
₪5
₪10/H
₪10
ע"שתהע"שתה
 -  - 10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1/H
₪1
₪2/H
₪2
₪5/H
₪5
₪10/H
₪10
ט"סשתהט"סשתה
 - 5a10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1/H
₪1
₪2/H
₪2
₪5/H
₪5
₪10ח"סשתהח"סשתה
 - 5a/H
5a
10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1/H
₪1
₪2₪5₪10ז"סשתהז"סשתה
 - 5a/H
5a
10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5
₪10/H
₪10
ו"סשתהו"סשתה
 - 5a/H
5a
10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5
₪10/H
₪10
ה"סשתהה"סשתה
 - 5a/H
5a
10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1 - ₪5₪10ד"סשתהד"סשתה
 - 5a/H
5a
10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1/H
₪1
 - ₪5₪10ג"סשתהג"סשתה
 - 5a/H
5a
10a/H
10a
₪½/H
₪½
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5
₪10/H
₪10
ב"סשתהב"סשתה
 - 5a/H
5a
10a/H
10a
₪½/H₪1/H
₪1
 - ₪5₪10א"סשתהא"סשתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
₪10/H
₪10/✡
ס"שתהס"שתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
₪10/H
₪10/✡
ט"נשתהט"נשתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
₪10/H
₪10/✡
ח"נשתהח"נשתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
₪10/H
₪10/✡
ז"נשתהז"נשתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5
₪5/✡
₪10/H
₪10/✡
ו"נשתהו"נשתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
₪10/✡
₪10
ה"נשתהה"נשתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
 - ד"נשתהד"נשתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
 - ג"נשתהג"נשתה
1a5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
 - ב"נשתהב"נשתה
1a/✡
1a/H
1a
5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/H
₪5/✡
₪5
 - א"נשתהא"נשתה
1a/✡
1a/H
1a
5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 - ₪5/✡
₪5
 - ן"שתהן"שתה
1a/✡
1a/H
1a
5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 -  -  - ט"משתהט"משתה
1a/✡
1a/H
1a
5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 -  -  - ח"משתהח"משתה
1a/✡
1a/H
1a
5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 -  -  - ז"משתהז"משתה
1a/✡
1a/H
1a
5a/✡
5a/H
5a
10a/✡
10a/H
10a
₪½/✡
₪½/H
₪½
₪1/✡
₪1/H
₪1
 -  -  - ו"משתהו"משתה
1a5a10a₪½₪1 -  -  - ה"משתהה"משתה
Νομισματικό Σύστημα: 1 Νέο Σεκέλ = 100 Αγορότ
1a - 1 Αγκορά
5a - 5 Αγκορότ
10a - 10 Αγκορότ
₪½ - 1/2 Νέο Σεκέλ
₪1 - 1 Νέο Σεκέλ
₪2 - 2 Νέα Σεκαλίμ
₪5 - 5 Νέα Σεκαλίμ
₪10 - 10 Νέα Σεκαλίμ
uCoin