+

Ιταλία > Ναπολεόντειο βασίλειο της Ιταλίας (1807 - 1814)

Ποικιλία
114
Έτος1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤Έτος
 -  -  -  - 5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1814
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1813
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1812
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1811
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1810
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1809
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1808
1c3c1s -  -  -  -  - 2₤5₤ - 40₤1807
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 20 Σόλιδοι = 100 Σεντέσιμι
1c - 1 Σεντέσιμο
3c - 3 Σεντέσιμι
10c - 10 Σεντέσιμι
1s - 1 Σόλιδος
5s - 5 Σόλιδοι
10s - 10 Σόλιδοι
15s - 15 Σόλιδοι
1₤ - 1 Λίρα
2₤ - 2 Λίρες
5₤ - 5 Λίρες
20₤ - 20 Λίρες
40₤ - 40 Λίρες
uCoin