+

Ιταλία > Βασιλιάς Ουμβέρτος Α΄ (1878 - 1900)

Ποικιλία
6
Έτος1c2c5c10c20c50c1₤2₤5₤20₤Έτος
1c2c -  -  -  - 1₤ -  -  - 1900
1c -  -  -  -  - 1₤2₤ -  - 1899
 - 2c -  -  -  -  - 2₤ -  - 1898
1c2c -  -  -  -  - 2₤ - 20₤1897
1c2c5c -  -  -  -  -  -  - 1896
1c2c5c - 20c -  -  -  -  - 1895
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  - 1894
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 20₤1893
 -  -  -  -  - 50c1₤ -  -  - 1892
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20₤1891
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20₤1890
 -  -  -  -  - 50c -  -  - 20₤1889
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20₤1888
 -  -  -  -  -  - 1₤2₤ -  - 1887
 -  -  -  -  -  - 1₤2₤ - 20₤1886
 -  -  -  -  -  -  - 2₤ - 20₤1885
 -  -  -  -  -  - 1₤2₤ - 20₤1884
 -  -  -  -  -  -  - 2₤ - 20₤1883
 -  -  -  -  -  -  - 2₤ - 20₤1882
 -  -  -  -  -  -  - 2₤ - 20₤1881
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20₤1880
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤20₤1879
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₤ - 1878
Νομισματικό Σύστημα: 1 λίρα = 100 σεντέσιμι
1c - 1 Σεντέσιμο
2c - 2 Σεντέσιμι
5c - 5 Σεντέσιμι
10c - 10 Σεντέσιμι
20c - 20 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
1₤ - 1 Λίρα
2₤ - 2 Λίρες
5₤ - 5 Λίρες
20₤ - 20 Λίρες
uCoin