+

Τζαμάικα > Δολάριο (1969 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c20c25c50c1$5$10$20$Έτος
 -  -  -  -  -  - 1$ -  -  - 2018
 -  -  -  -  -  - 1$5$10$20$2017
 -  -  -  -  -  - 1$ - 10$20$2015
 -  -  -  -  -  - 1$5$ -  - 2014
 -  - 10c - 25c - 1$ - 10$ - 2012
 -  -  -  -  -  - 1$ - 10$ - 2009
 -  - 10c - 25c - 1$/7
1$/o
 - 10$20$/⊂
20$/⊄
2008
 -  -  -  -  -  - 1$5$ - 20$2006
 -  -  -  -  -  - 1$ - 10$ - 2005
 -  - 10c - 25c - 1$ -  -  - 2003
1c - 10c - 25c - 1$5$10$20$2002
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20$2001
1c - 10c - 25c - 1$5$10$20$2000
 -  -  -  -  -  - 1$ - 10$ - 1999
1c - 10c - 25c - 1$5$ -  - 1996
1c - 10c - 25c - 1$5$ -  - 1995
 -  - 10c - 25c - 1$/7
1$/O
5$ -  - 1994
1c5c10c - 25c - 1$/new
1$/old
 -  -  - 1993
1c5c10c - 25c - 1$ -  -  - 1992
1c5c10c - 25c - 1$ -  -  - 1991
1c5c10c20c25c50c1$ -  -  - 1990
1c5c10c20c25c50c1$ -  -  - 1989
1c5c10c20c25c50c1$ -  -  - 1988
1c5c10c20c25c50c1$ -  -  - 1987
1c5c10c20c25c50c -  -  -  - 1986
1c5c10c - 25c50c1$ -  -  - 1985
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c
10c/FM
20c25c
25c/FM
50c
50c/FM
 - 5$ -  - 1984
1c5c10c -  -  -  -  -  -  - 1983
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c
10c/FM
20c25c
25c/FM
50c1$5$ -  - 1982
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c
10c/FM
 - 25c50c1$5$ -  - 1981
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c20c25c50c1$5$ -  - 1980
1c5c10c20c25c50c1$5$ -  - 1979
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c20c25c50c1$5$ -  - 1978
1c
1c/FM
5c
5c/FM
10c
10c/FM
20c25c50c1$5$ -  - 1977
1c
1c/FM
5c10c20c25c50c1$5$ -  - 1976
1c/Al
1c/Br
5c
5c/FM
10c
10c/FM
20c
20c/FM
25c
25c/FM
50c1$5$ -  - 1975
1c/FAO
1c
5c10c20c25c - 1$5$ -  - 1974
1c/FAO
1c
5c10c20c25c
25c/FM
 - 1$ -  -  - 1973
1c/FAO
1c
5c
5c/FM
10c
10c/FM
20c25c - 1$ -  -  - 1972
1c/FAO
1c
1c/FM
5c10c20c25c - 1$ -  -  - 1971
1c5c10c20c25c - 1$ -  -  - 1970
1c5c10c20c25c - 1$ -  -  - 1969
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
25c - 25 Σεντς
50c - 50 Σέντς
1$ - 1 Δολάριο
5$ - 5 Δολάρια
10$ - 10 Δολάρια
20$ - 20 Δολάρια
uCoin