+

Κίνα - Ιαπωνικά κράτη > Μαντσουκούο (1933 - 1945)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος5l1f5f1J10fΈτος
 - 1f5f -  - 年二十德康年二十德康
 - 1f5f/Al
5f/F
 -  - 年一十儀溥年一十儀溥
 - 1f/n
1f/o
5f/n
5f/o
 - 10f/n
10f/o
年十儀溥年十儀溥
 - 1f5f - 10f年九儀溥年九儀溥
 - 1f5f - 10f年八儀溥年八儀溥
 - 1f5f1J10f年七德康年七德康
5l1f/Al
1f/Br
5f1J - 年六德康年六德康
 - 1f5f1J - 年五德康年五德康
5l1f5f -  - 年四德康年四德康
5l1f5f -  - 年三德康年三德康
5l1f5f1J - 年二德康年二德康
5l/年三同大
5l/年元德康
1f/年三同大
1f/年元德康
5f/年三同大
5f/年元德康
1J/年三同大
1J/年元德康
 - 年三同大年三同大
5l1f5f1J - 年二同大年二同大
Νομισματικό Σύστημα: 1 Γιάο = 10 Φέν = 100 Λί
5l - 5 Λί
1f - 1 Φέν
5f - 5 Φέν
10f - 10 Φέν
1J - 1 Τζιάο
uCoin