+

Ιορδανία > Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (1992 - 2016)

Ποικιλία
4
Έτος½q1q2½pt5pt10pt¼D½D1DΈτος
 -  -  -  - 10pt -  -  - ٢٠١٦٢٠١٦
 -  -  - 5pt -  -  -  - ٢٠١٥٢٠١٥
 - 1q -  -  -  -  -  - ٢٠١٣٢٠١٣
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠١٢٢٠١٢
 - 1q -  -  -  -  -  - ٢٠١١٢٠١١
 - 1q - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٩٢٠٠٩
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٨٢٠٠٨
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٦٢٠٠٦
 -  -  -  - 10pt¼D -  - ٢٠٠٤٢٠٠٤
 - 1q - 5pt10pt - ½D - ٢٠٠٠٢٠٠٠
 -  -  - 5pt -  -  - 1D١٩٩٨١٩٩٨
 -  -  -  -  - ¼D½D1D١٩٩٧١٩٩٧
½q1q2½pt5pt10pt¼D½D1D١٩٩٦١٩٩٦
 - 1q -  -  -  -  -  - ١٩٩٤١٩٩٤
 -  -  - 5pt10pt -  -  - ١٩٩٣١٩٩٣
 -  - 2½pt5pt10pt -  -  - ١٩٩٢١٩٩٢
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δηνάριο = 100 Πιάστρες = 100 Κίρς = 100 Φίλ
½q - ½ Κίρσχ
1q - 1 Κίρσχ
2½pt - 2,5 Πιάστρες
5pt - 5 Πιάστρες
10pt - 10 Πιάστρες
¼D - 1/4 Δηνάριο
½D - 1/2 Δηνάριο
1D - 1 Δηνάριο
uCoin