+

Κατάνγκα > Κράτος της Κατάνγκα (1960 - 1963)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος1F5FΈτος
1F5F1961
1F - 1 Φράγκο
5F - 5 Φράγκα
uCoin