+

Καζακστάν > Δημοκρατία του Καζακστάν (1991 - 2019)

Έτος2t5t10t20t50t1T2T3T5T10T20T50T100TΈτος
 -  -  -  -  - 1T2T - 5T10T20T50T100T2019
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 2018
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 2017
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T/Br
5T/St
10T20T50T - 2016
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 2015
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T -  - 2014
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T -  - 2013
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T -  - 2012
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T -  - 2011
 -  -  -  -  -  -  -  - 5T10T20T -  - 2010
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50T100T2007
 -  -  -  -  -  - 2T - 5T10T20T50T100T2006
 -  -  -  -  - 1T2T - 5T10T -  - 100T2005
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T -  - 100T2004
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T100T2002
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 2000
 -  -  -  -  - 1T -  - 5T10T20T50T - 1997
2t/Br
2t/Cu
5t/Br
5t/Cu
10t/Br
10t/Cu
20t/Br
20t/Cu
50t/Br
50t/Cu
1T - 3T5T10T20T -  - 1993
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τένγκε = 100 Τιγίν
2t - 2 Τιγίν
5t - 5 Τιγίν
10t - 10 Τιγίν
20t - 20 Τιγίν
50t - 50 Τιγίν
1T - 1 Τένγκε
2T - 2 Τένγκε
3T - 3 Τένγκε
5T - 5 Τένγκε
10T - 10 Τένγκε
20T - 20 Τένγκε
50T - 50 Τένγκε
100T - 100 Τένγκε
uCoin