+

Κένυα > Δημοκρατία της Κένυα (1966 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10с25с50с1KSh2KSh5KSh10KSh20KShΈτος
 -  -  -  - 1KSh - 5KSh10KSh20KSh2018
 -  -  -  - 1KSh - 5KSh10KSh20KSh2010
 -  -  - 50с1KSh - 5KSh10KSh20KSh2009
 -  -  - 50с1KSh - 5KSh10KSh20KSh2005
 -  -  -  - 1KSh -  -  - 20KSh1998
 -  -  - 50с1KSh - 5KSh10KSh - 1997
 - 10с - 50с1KSh - 5KSh10KSh - 1995
 - 10с - 50с1KSh - 5KSh10KSh - 1994
10с -  -  -  -  -  -  - 1991
10с -  -  -  -  -  -  - 1990
10с - 50с1KSh -  -  -  - 1989
10с -  -  -  -  -  -  - 1987
10с -  -  -  -  -  -  - 1986
 -  -  -  -  -  - 5KSh -  - 1985
10с -  -  -  -  -  -  - 1984
10с - 50с1KSh -  -  -  - 1980
5с/n
10с
10с/n
 - 50с
50с/n
1KSh
1KSh/n
 -  -  -  - 1978
 - 10с - 50с -  -  -  -  - 1977
10с - 50с1KSh -  -  -  - 1975
10с - 50с1KSh -  -  -  - 1974
10с25с50с1KSh2KSh -  -  - 1973
10с - 50с1KSh2KSh -  -  - 1971
10с -  -  -  -  -  -  - 1970
10с25с50с1KSh2KSh -  -  - 1969
10с - 50с1KSh2KSh -  -  - 1968
10с25с50с1KSh -  -  -  - 1967
10с25с50с1KSh2KSh -  -  - 1966
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σελίνι = 100 Σεντ
 - 5 Σέντς
10с - 10 Σέντς
25с - 25 Σεντς
50с - 50 Σέντς
1KSh - 1 Σελίνι
2KSh - 2 Σελίνια
5KSh - 5 Σελίνια
10KSh - 10 Σελίνια
20KSh - 20 Σελίνια
uCoin