+

Κιριμπάτι > Δημοκρατία του Κιριμπάτι (1979 - 2017)

Έτος
Έτος1c2c5c10c20c50c$1Έτος
 -  - 5c -  -  -  - 2003
1c/Br
1c/BrSt
2c5c -  -  -  - 1992
1c2c5c/CuNi
5c/St
10c20c50c$11979
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
uCoin