+

Κιργιστάν > Δημοκρατία της Κυργηζίας (1993 - 2018)

Ποικιλία
2
Έτος
Έτος1t10t50t1S3S5S10SΈτος
 -  -  -  -  -  - 10S2009
1t10t50t1S3S5S - 2008
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σόμ = 100 Τγιγν
1t - 1 Τγιγν
10t - 10 Τγιγν
50t - 50 Τγιγν
1S - 1 Σόμ
3S - 3 Σόμ
5S - 5 Σόμ
10S - 10 Σόμ
uCoin