+

Λετονία > Α' Δημοκρατία (1922 - 1940)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1s2s5s10s20s50s1Ls2Ls5LsΈτος
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1939
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1938
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1937
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1935
1s2s -  -  -  -  -  - 5Ls1932
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Ls1931
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Ls1929
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1928
1s2s -  -  -  -  - 2Ls - 1926
 -  -  -  -  -  -  - 2Ls - 1925
1s -  -  -  -  - 1Ls -  - 1924
1s2s5s10s20s50s -  -  - 1922
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λατς = 100 Σαντίμς
1s - 1 Σαντίμ
2s - 2 Σαντίμι
5s - 5 Σαντίμι
10s - 10 Σαντίμου
20s - 20 Σαντίμου
50s - 50 Σαντιμού
1Ls - 1 Λάτς
2Ls - 2 Λάτι
5Ls - 5 Λάτι
uCoin