+

Λετονία > Β' Δημοκρατία (Λετονία) (1992 - 2013)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1s2s5s10s20s50s1Ls2LsΈτος
 - 2s5s - 20s50s - 2Ls2009
1s -  - 10s -  - 1Ls - 2008
1s2s5s - 20s50s1Ls - 2007
 - 2s5s -  -  -  -  - 2006
1s -  -  -  -  -  -  - 2005
1s -  -  -  -  -  - 2Ls2003
 - 2s -  -  -  -  -  - 2000
 -  -  -  -  -  -  - 2Ls1999
1s -  -  -  -  -  -  - 1997
1s2s5s10s20s/BrSt
20s/NiBr
50s1Ls2Ls1992
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λατς = 100 Σαντίμς
1s - 1 Σαντίμ
2s - 2 Σαντίμι
5s - 5 Σαντίμι
10s - 10 Σαντίμου
20s - 20 Σαντίμου
50s - 50 Σαντιμού
1Ls - 1 Λάτς
2Ls - 2 Λάτι
uCoin