+

Λίβανος > Δημοκρατία του Λιβάνου (1995 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος25L£50L£100L£250L£500L£Έτος
 -  -  - 250L£ - ٢٠١٨٢٠١٨
 -  -  -  - 500L£٢٠١٧٢٠١٧
 -  -  - 250L£ - ٢٠١٤٢٠١٤
 -  -  - 250L£/L
250L£
500L£٢٠١٢٢٠١٢
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٩٢٠٠٩
 - 50L£100L£250L£500L£٢٠٠٦٢٠٠٦
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٣٢٠٠٣
25L£ -  -  -  - ٢٠٠٢٢٠٠٢
 -  - 100L£250L£500L£٢٠٠٠٢٠٠٠
 - 50L£100L£250L£500L£١٩٩٦١٩٩٦
 -  - 100L£250L£500L£١٩٩٥١٩٩٥
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίβρα (Λίρα) = 100 Πιάστρες
25L£ - 25 Λίβρες
50L£ - 50 Λίβρες
100L£ - 100 Λίβρες
250L£ - 250 Λίβρες
500L£ - 500 Λίβρες
uCoin