+

Λιβύη > Λίρα Λιβύης (1952 - 1970)

Έτος
Έτος1m2m5m1p10m2p20m50m100mΈτος
1m - 5m - 10m - 20m50m100m١٩٦٥١٩٦٥
1m2m5m1p - 2p -  -  - ١٩٥٢١٩٥٢
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πιάστρες = 1000 Μιλιέμς
1m - 1 Μιλί(ε)μ
2m - 2 Μιλιέμς
5m - 5 Μιλί(ε)μ
10m - 10 Μιλί(ε)μ
20m - 20 Μιλιέμς
50m - 50 Μιλιέμς
100m - 100 Μιλιέμς
1p - 1 Πιάστρα
2p - 2 Πιάστρες
uCoin