+

Λιθουανία > Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ) (2015 - 2018)

Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος1c2c5c10c20c50c€1€2Έτος
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c - 10c20c -  - €22017
1c -  -  -  -  -  -  - 2016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
Νομισματικό Σύστημα: 1 ευρώ = 100 λεπτά
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
€1 - 1 Ευρώ
€2 - 2 Ευρώ
uCoin