+

Λιθουανία > Β' Δημοκρατία (Λιθουανία) (1991 - 2014)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c50c1Lt2Lt5LtΈτος
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2014
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2013
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2012
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2011
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2010
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2009
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2008
 -  -  - 10c20c -  -  -  - 2007
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 2006
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2003
 -  -  -  -  -  - 1Lt2Lt - 2002
 -  -  -  -  -  - 1Lt2Lt - 2001
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt2000
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt1999
 -  -  - 10c20c50c1Lt2Lt5Lt1998
 -  -  - 10c20c50c -  -  - 1997
1c2c5c10c20c50c1Lt2Lt5Lt1991
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίτας = 100 Σεντάς
1c - 1 Σέντας
2c - 2 Σέντας
5c - 5 Σέντας
10c - 10 Σέντας
20c - 20 Σέντας
50c - 50 Σέντας
1Lt - 1 Λίτας
2Lt - 2 Λίτας
5Lt - 5 Λίτας
uCoin