+

Λιθουανία > Α' Δημοκρατία (1925 - 1938)

Έτος
Έτος1c2c5c10c20c50c1Lt2Lt5Lt10LtΈτος
1c2c5c -  -  -  -  - 5Lt10Lt1936
1c - 5c10c20c50c1Lt2Lt5Lt - 1925
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίτας = 100 Σεντάς
1c - 1 Σέντας
2c - 2 Σέντας
5c - 5 Σέντας
10c - 10 Σέντας
20c - 20 Σέντας
50c - 50 Σέντας
1Lt - 1 Λίτας
2Lt - 2 Λίτας
5Lt - 5 Λίτας
10Lt - 10 Λίτας
uCoin