+

Μακάου > Ειδική Οικονομική/Διοικητική Ζώνη (1992 - 2015)

Έτος10a20a50a1$2$5$10$Έτος
10a -  - 1$ - 5$ - 2010
10a -  - 1$ - 5$ - 2007
10a -  - 1$ - 5$ - 2005
 -  -  - 1$ - 5$ - 2003
10a20a - 1$2$ -  - 1998
 -  -  -  -  -  - 10$1997
10a20a50a -  -  -  - 1993
 -  -  - 1$ - 5$ - 1992
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πατάκα = 100 Αβός
10a - 10 Αβός
20a - 20 Αβός
50a - 50 Αβός
1$ - 1 Πατάκα
2$ - 2 Πατάκας
5$ - 5 Πατάκας
10$ - 10 Πατάκας
uCoin