+

Μακάου > Υπεράκτια Πορτογαλική Κτήση (1952 - 1991)

Ποικιλία
8
Έτος5a10a20a50a1$5$Έτος
 - 10a -  -  - 5$1988
 - 10a20a50a1$5$1985
 - 10a20a50a1$5$1984
 - 10a20a50a1$5$1983
 - 10a20a50a1$5$1982
 -  -  -  - 1$ - 1980
 -  -  - 50a -  - 1978
 - 10a -  -  -  - 1976
 - 10a -  - 1$ - 1975
 -  -  - 50a -  - 1973
 -  -  - 50a -  - 1972
 -  -  -  -  - 5$1971
 - 10a -  - 1$ - 1968
5a10a -  -  -  - 1967
5a10a - 50a1$5$1952
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πατάκα = 100 Αβός
5a - 5 Άβος
10a - 10 Αβός
20a - 20 Αβός
50a - 50 Αβός
1$ - 1 Πατάκα
5$ - 5 Πατάκας
uCoin