+

Μαδαγασκάρη > Δημοκρατία της Μαγαδασκάρης (1965 - 2015)

Έτος1F2F5F1Ar10F2Ar20F5Ar10Ar20Ar50ArΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Ar - 50Ar2016
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50Ar2005
 -  -  - 1Ar/1↑
1Ar/1↓
 -  -  -  -  -  -  - 2004
 -  -  -  -  - 2Ar -  -  -  -  - 2003
1F -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2002
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Ar20Ar - 1999
 -  - 5F - 10F -  - 5Ar -  - 50Ar1996
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Ar - 1994
1F -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1993
 -  -  -  -  -  -  - 5Ar10Ar20Ar50Ar1992
 -  -  -  - 10F -  -  -  -  -  - 1991
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1989
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1988
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1987
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1986
 - 2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1984
1F2F5F - 10F - 20F - 10Ar20Ar - 1983
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1982
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1981
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1980
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1979
 -  -  -  - 10F - 20F - 10Ar20Ar - 1978
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1977
1F2F5F -  -  -  -  -  -  -  - 1976
1F2F -  -  -  -  -  -  -  -  - 1975
 -  - 5F - 10F - 20F -  -  -  - 1972
 -  -  -  - 10F - 20F -  -  -  - 1971
1F2F5F - 10F - 20F -  -  -  - 1970
 -  - 5F -  -  -  -  -  -  -  - 1968
 -  - 5F -  -  -  -  -  -  -  - 1967
1F - 5F -  -  -  -  -  -  -  - 1966
1F2F -  -  -  -  -  -  -  -  - 1965
Νομισματικό Σύστημα: 1 Αριάρι = 5 Φράγκα
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
1Ar - 1 Αριαρι
2Ar - 2 Αριαρι
5Ar - 5 Αριαρι
10Ar - 10 Αριαρι
20Ar - 20 Αριαρι
50Ar - 50 Αριαρι
uCoin