+

ΟΕ Δυτικής Αφρικής > Φράγκο Δυτικής Αφρικής (1958 - 2019)

Ποικιλία
2
Έτος1₣5₣10₣25₣50₣100₣200₣250₣500₣Έτος
 -  - 10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2019
 - 5₣10₣25₣50₣100₣200₣ -  - 2018
 - 5₣10₣25₣50₣100₣200₣ -  - 2017
 - 5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2016
 - 5₣10₣25₣50₣ -  -  -  - 2015
 - 5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2014
 - 5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2013
 - 5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2012
1₣5₣10₣25₣50₣ -  -  -  - 2011
 - 5₣10₣25₣50₣ - 200₣ - 500₣2010
 - 5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2009
 - 5₣10₣25₣ -  -  -  -  - 2008
 - 5₣10₣25₣50₣ -  -  -  - 2007
 - 5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2006
 - 5₣10₣25₣50₣100₣200₣ - 500₣2005
 - 5₣10₣25₣50₣100₣200₣ - 500₣2004
 - 5₣10₣25₣50₣100₣200₣ - 500₣2003
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2002
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2001
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 2000
1₣5₣10₣25₣50₣ -  -  -  - 1999
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1997
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ - 250₣ - 1996
1₣5₣10₣25₣50₣ -  -  -  - 1995
 - 5₣10₣25₣ -  -  -  -  - 1994
 - 5₣10₣ - 50₣ -  - 250₣ - 1993
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ - 250₣ - 1992
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1991
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1990
 - 5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1989
 - 5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1987
 - 5₣10₣ -  -  -  -  -  - 1986
 - 5₣10₣ -  -  -  -  -  - 1985
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1984
 -  - 10₣ -  -  -  -  -  - 1983
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1982
1₣5₣10₣/new
10₣/old
25₣50₣100₣ -  -  - 1981
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1980
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1979
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1978
1₣5₣10₣ -  - 100₣ -  -  - 1977
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1976
1₣5₣10₣25₣50₣100₣ -  -  - 1975
1₣5₣10₣ - 50₣100₣ -  -  - 1974
1₣5₣10₣ -  - 100₣ -  -  - 1973
1₣5₣ - 25₣50₣100₣ -  -  - 1972
1₣5₣10₣25₣ - 100₣ -  -  - 1971
 - 5₣10₣25₣ - 100₣ -  -  - 1970
 - 5₣10₣ -  - 100₣ -  -  - 1969
 - 5₣10₣ -  - 100₣ -  -  - 1968
1₣5₣10₣ -  - 100₣ -  -  - 1967
 -  - 10₣ -  -  -  -  -  - 1966
1₣5₣ -  -  -  -  -  -  - 1965
1₣ - 10₣ -  -  -  -  -  - 1964
1₣ -  -  -  -  -  -  -  - 1963
1₣ -  -  -  -  -  -  -  - 1962
1₣ -  -  -  -  -  -  -  - 1961
 - 5₣ -  -  -  -  -  -  - 1960
 -  - 10₣ -  -  -  -  -  - 1959
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1₣ - 1 Φράγκο
5₣ - 5 Φράγκα
10₣ - 10 Φράγκα
25₣ - 25 Φράγκα
50₣ - 50 Φράγκα
100₣ - 100 Φράγκα
200₣ - 200 Φράγκα
250₣ - 250 Φράγκα
500₣ - 500 Φράγκα
uCoin