+

Μαυρίκιος > Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ' (1937 - 1952)

Ποικιλία
2
Έτος10¢¼₨½₨1₨Έτος
 - 10¢ -  -  - 1952
 -  -  -  - ¼₨½₨1₨1951
 -  -  -  - ¼₨½₨1₨1950
 -  -  -  -  - 1949
 - 10¢ -  -  - 1947
 -  - ¼₨½₨ - 1946
 -  -  -  - 1945
 -  -  -  - 1944
 -  -  -  -  - 1943
 -  -  -  -  -  - 1942
 -  -  -  - ¼₨ - 1₨1938
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 100 Σέντς
 - 1 Σέντ
 - 2 Σέντς
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
¼₨ - 1/4 Ρουπία
½₨ - 1/2 Ρουπία
1₨ - 1 Ρουπία
uCoin