+

Μεξικό > Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού (1905 - 1969)

Ποικιλία
3
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10¢20¢25¢50¢$1$2$2½$5$10$20$50Έτος
 -  - 20¢ - 50¢ -  -  -  -  -  -  - 1969
 -  - 20¢ - 50¢ -  -  -  -  -  -  - 1968
 - 10¢20¢ - 50¢$1 -  -  -  -  -  - 1967
 - 10¢20¢25¢50¢$1 -  -  -  -  -  - 1966
 -  - 20¢ - 50¢$1 -  -  -  -  -  - 1965
 -  - 20¢25¢50¢$1 -  -  -  -  -  - 1964
 -  - 20¢ -  - $1 -  -  -  -  -  - 1963
 -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  -  - 1962
 -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  -  - 1961
 -  - 20¢ -  - $1 -  -  -  -  -  - 1960
 - 10¢20¢ - 50¢$1 -  -  - $10$20 - 1959
 -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  -  - 1958
 - 10¢20¢ - 50¢$1 -  - $5 -  -  - 1957
 - 10¢20¢ - 50¢ -  -  - $5$10 -  - 1956
 - 5¢/←
5¢/→
10¢20¢/new
20¢/old
 - 50¢ -  -  - $5/Ag
$5/Au
$10 -  - 1955
 - 5¢/←
5¢/→
 - 20¢ -  -  -  -  - $5 -  -  - 1954
 -  - 20¢25¢ -  -  -  - $5 -  -  - 1953
 -  - 20¢25¢ -  -  -  - $5 -  -  - 1952
 -  - 20¢25¢50¢ -  -  - $5 -  -  - 1951
 -  -  - 25¢50¢$1 -  -  -  -  -  - 1950
 -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  -  - 1949
 -  -  -  -  -  - $1$2$2½$5 -  -  - 1948
 -  -  -  -  -  - $1$2$2½$5 -  - $501947
 - 10¢20¢ -  -  - $2$2½ -  -  - $501946
 - 10¢20¢ - 50¢$1$2$2½ -  -  - $501945
 -  - 20¢ - 50¢$1$2$2½ -  -  - $501944
 -  - 20¢/Ag
20¢/Br
 - 50¢$1 -  -  -  -  - $501943
 - 5¢/Br
5¢/CuNi
10¢20¢ - 50¢ -  -  -  -  -  -  - 1942
 -  - 20¢ -  -  -  -  -  -  -  -  - 1941
 - 10¢20¢ -  - $1 -  -  -  -  -  - 1940
 - 10¢20¢ - 50¢ -  -  -  -  -  -  - 1939
 - 10¢ -  - 50¢$1 -  -  -  -  -  - 1938
 - 10¢20¢ - 50¢ -  -  -  -  -  -  - 1937
 - 10¢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1936
10¢/Ag
10¢/Br
20¢/Ag
20¢/Br
 - 50¢$1 -  -  -  -  -  - 1935
 - 10¢20¢ -  - $1 -  -  -  -  -  - 1934
 - 10¢20¢ -  - $1 -  -  -  -  -  - 1933
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  -  - 1932
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $501931
 - 10¢20¢ -  -  -  -  -  -  -  - $501930
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $501929
10¢20¢ -  -  -  -  -  -  -  - $501928
10¢20¢ -  - $1 -  -  -  -  - $501927
10¢20¢ -  - $1 -  -  -  -  - $501926
10¢20¢ - 50¢$1 -  -  -  -  - $501925
 -  -  -  - $1 -  -  -  -  - $501924
 -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  - $501923
 -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  - $501922
10¢20¢ - 50¢$1 -  -  -  - $20$501921
10¢20¢/Ag
20¢/Br
 - 50¢$1$2$2½$5$10$20 - 1920
 -  - 10¢/Ag
10¢/Br
20¢ - 50¢/.720
50¢/.800
$1$2$2½$5$10$20 - 1919
 -  -  -  -  - 50¢/L
50¢/S
$1 - $2½$5 - $20 - 1918
 -  -  -  -  - 50¢ -  -  -  - $10$20 - 1917
 -  -  -  - 50¢ -  -  -  - $10 -  - 1916
1¢/L
1¢/S
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1915
 - 5¢/Br
5¢/Ni
10¢20¢ - 50¢$1 -  -  -  -  -  - 1914
 - 10¢20¢ - 50¢$1 -  -  -  -  -  - 1913
 - 10¢20¢ - 50¢$1 -  -  -  -  -  - 1912
 - 10¢20¢ -  - $1 -  -  -  -  -  - 1911
 - 10¢20¢ -  - $1 -  - $5$10 -  - 1910
 -  - 10¢ -  -  - $1 -  -  -  -  -  - 1909
 -  -  -  - 20¢ - 50¢$1 -  -  - $10 -  - 1908
 -  - 10¢20¢ - 50¢ -  -  - $5$10 -  - 1907
10¢20¢ - 50¢ -  -  - $5$10 -  - 1906
10¢20¢ - 50¢ -  -  - $5$10 -  - 1905
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
 - 1 Σεντάβο
 - 2 Σεντάβος
 - 5 Σεντάβος
10¢ - 10 Σεντάβος
20¢ - 20 Σεντάβος
25¢ - 25 Σεντάβος
50¢ - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$2½ - 2,5 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$20 - 20 Πέσος
$50 - 50 Πέσος
uCoin