+

Μεξικό > Μεξικάνικη αυτοκρατορία (1863 - 1867)

Ποικιλία
15
Έτος10¢50¢$1$20Έτος
 -  -  -  - $1 - 1867
 - 10¢50¢$1$201866
 - 10¢ -  -  - 1865
10¢ -  -  - 1864
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
 - 1 Σεντάβο
 - 5 Σεντάβος
10¢ - 10 Σεντάβος
50¢ - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$20 - 20 Πέσος
uCoin