+

Μεξικό > Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού (1992 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10¢20¢50¢$1$2$5$10$20$50Έτος
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2018
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2017
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2016
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2015
 - 10¢20¢50¢$1 - $5$10 -  - 2014
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2013
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2012
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2011
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2010
 - 10¢/new
10¢/old
20¢/new
20¢/old
50¢/new
50¢/old
$1$2$5$10 -  - 2009
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2008
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2007
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2006
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2005
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2004
 - 10¢20¢50¢$1$2$5 -  -  - 2003
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2002
10¢20¢50¢$1$2$5 -  -  - 2001
10¢20¢50¢$1$2$5 -  -  - 2000
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 1999
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 1998
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 1997
10¢20¢50¢$1$2 -  -  -  - 1996
10¢20¢50¢$1$2$5$10$20$501995
10¢20¢50¢$1$2$5$10$20$501994
10¢20¢50¢$1$2$5$10$20$501993
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 1992
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
 - 5 Σεντάβος
10¢ - 10 Σεντάβος
20¢ - 20 Σεντάβος
50¢ - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Νέο Πέσο
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$2 - 2 Νέα Πέσος
$5 - 5 Νέα Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$10 - 10 Νέα Πέσος
$20 - 20 Νέα Πέσος
$50 - 50 Νέα Πέσος
uCoin