+

Milan > Duchy of Milan (1706 - 1774)

Έτος1q2½s5s10s20sΈτος
 -  -  - 10s20s1774
 -  -  -  - 20s1773
 -  -  - 10s20s1771
 -  -  - 10s20s1767
 - 2½s5s -  - 1763
 -  -  - 10s20s1762
 - 2½s5s -  - 1758
1q2½s5s -  - 1750
 - 2½s -  -  - 1749
 -  - 5s -  - 1737
1q -  -  -  - 1736
1q -  -  -  - 1728
 -  -  - 10s - 1727
1q -  - 10s20s1726
1q/C3
1q/C6
 -  - 10s20s1725
 -  -  - 10s20s1724
 -  -  - 10s20s1723
 -  - 5s - 20s1722
 -  -  -  - 20s1721
 -  -  - 10s - 1719
 -  -  - 10s - 1713
 -  -  - 10s - 1711
1q -  -  -  - 1707
Νομισματικό Σύστημα: 1 scudo = 120 soldi = 1440 denari
1q - 1 Κουατρίνο
2½s - 2½ Σόλιδος
5s - 5 Σόλιδοι
10s - 10 Σόλιδοι
20s - 20 Σόλιδοι
uCoin