+

Μομπάσα > Αυτοκρατορική Βρετανική Εταιρεία Ανατολικής Αφρικής (1888 - 1890)

Ποικιλία
2
Έτος
Έτος1p2A¼Rp½Rp1RpΈτος
 - 2A¼Rp½Rp - ١٣٠٧١٣٠٧
1p/CM -  -  - 1Rp١٣٠٥١٣٠٥
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 16 Αννά = 64 Πίσις
1p - 1 Πίς
2A - 2 Αννας
¼Rp - 1/4 Ρουπία
½Rp - 1/2 Ρουπία
1Rp - 1 Ρουπία
uCoin