+

Μονακό > Νέο φράγκο (1960 - 2001)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c20c50c½F1F2F5F10F20FΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 2000
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 1998
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F20F1997
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 1996
1c5c10c20c - ½F1F2F5F10F20F1995
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 1994
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 1993
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F20F1992
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10F - 1991
 -  -  -  -  - ½F1F - 5F10F - 1989
 -  -  -  -  -  - 1F -  -  -  - 1986
1c5c10c20c - ½F1F2F5F10F - 1982
 -  -  -  -  -  -  - 2F - 10F - 1981
1c5c10c20c - ½F1F2F5F10F - 1979
1c5c10c20c - ½F1F - 5F10F - 1978
1c5c10c20c - ½F1F - 5F10F - 1977
1c5c10c20c - ½F1F - 5F10F - 1976
 -  - 10c20c - ½F1F - 5F10F - 1975
 -  - 10c20c - ½F1F - 5F -  - 1974
 -  -  -  -  -  -  -  - 5F -  - 1971
 -  -  -  -  - ½F1F -  -  -  - 1968
 -  -  -  -  -  - 1F - 5F -  - 1966
 -  -  -  -  - ½F -  -  -  -  - 1965
 -  - 10c20c50c -  -  -  -  -  - 1962
 -  -  -  -  -  - 1F - 5F -  - 1960
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1c - 1 Σεντίμ
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
20c - 20 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
½F - ½ Φράγκο
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
uCoin