+

Μονακό > Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ) (2001 - 2019)

Ποικιλία
2
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c50c€1€2Έτος
 -  -  -  -  -  - €1€22019
 -  -  -  -  -  - €1€22018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
 -  -  -  -  -  - €1€22016
 -  -  -  -  -  -  - €22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
 -  -  -  -  -  -  - €22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
 -  -  -  -  -  -  - €22010
1c2c5c10c20c50c€1€22009
 -  -  -  -  -  - €1 - 2007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c2c5c -  -  -  -  - 2005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
 -  -  - 10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
1c2c5c10c20c50c€1€22001
Νομισματικό Σύστημα: 1 ευρώ = 100 λεπτά
1c - 1 euro cent
2c - 2 euro cent
5c - 5 euro cent
10c - 10 euro cent
20c - 20 euro cent
50c - 50 euro cent
€1 - 1 Ευρώ
€2 - 2 Ευρώ
uCoin