+

Μονακό > Παλιό φράγκο (1837 - 1959)

Έτος5c10c50c1F2F5F10F20F50F100FΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1956
 -  -  -  -  -  - 10F20F -  - 1951
 -  -  -  -  -  - 10F20F50F100F1950
 -  -  -  -  -  -  - 20F -  - 1947
 -  -  -  -  -  - 10F -  -  - 1946
 -  -  - 1F2F5F -  -  -  - 1945
 -  -  - 1F2F -  -  -  -  - 1943
 -  - 50c1F2F -  -  -  -  - 1926
 -  - 50c1F2F -  -  -  -  - 1924
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1904
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1901
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1896
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1895
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1891
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1886
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1884
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100F1882
 -  -  -  -  -  -  - 20F -  - 1879
 -  -  -  -  -  -  - 20F -  - 1878
 - 10c/Br
10c/Cu
 -  -  -  -  -  -  -  - 1838
5c/Br
5c/Cu
 -  -  -  - 5F -  -  -  - 1837
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
100F - 100 Φράγκα
uCoin