+

Μογγολία > Μογγολία (1925 - 2018)

Έτος1m2m5m10m15m20m50m1₮20₮50₮100₮200₮Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  - 20₮50₮100₮200₮᠑᠙᠙᠔᠑᠙᠙᠔
1m2m5m10m15m20m50m -  -  -  -  - 1981
1m2m5m10m15m20m50m -  -  -  -  - 1980
1m2m5m10m15m20m50m -  -  -  -  - 1977
1m2m5m10m15m20m50m -  -  -  -  - 1970
1m2m5m10m15m20m -  -  -  -  -  - 1959
1m2m5m10m15m20m -  -  -  -  -  - 35OH35OH
1m2m5m10m15m20m -  -  -  -  -  - ᠒᠗᠒᠗
1m2m5m10m15m20m50m1₮ -  -  -  - ᠑᠕᠑᠕
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τουγκρικ = 100 Μονγκό
1m - 1 Μονγκό
2m - 2 Μονγκό
5m - 5 Μονγκό
10m - 10 Μονγκό
15m - 15 Μονγκό
20m - 20 Μονγκό
50m - 50 Μονγκό
1₮ - 1 Τουγκρίκ
20₮ - 20 Τουγκρίκ
50₮ - 50 Τουγκρίκ
100₮ - 100 Τουγκρίκ
200₮ - 200 Τουγκρίκ
uCoin