+

Μαυροβούνιο > Βασιλιάς Νικόλαος Α' (1906 - 1918)

Έτος1p2p10p20p1P2P5P10P20PΈτος
1p2p10p20p1P2P5P -  - 1914
1p2p10p20p -  -  -  -  - 1913
 -  -  -  - 1P - 5P -  - 1912
 -  -  -  -  - 2P - 10P20P1910
 -  -  -  - 1P - 5P -  - 1909
 - 2p10p20p -  -  -  -  - 1908
1p2p10p20p -  -  -  -  - 1906
Νομισματικό Σύστημα: 1 Περπερ = 100 Παρα
1p - 1 Πάρα
2p - 2 Παρα
10p - 10 Πάρα
20p - 20 Πάρα
1P - 1 Περπερ
2P - 2 Περπερα
5P - 5 Περπερα
10P - 10 Περπερα
20P - 20 Περπερα
uCoin