+

Μαρόκο > Γαλλικό Προτεκτοράτο (1921 - 1956)

Ποικιλία
2
Έτος25c50c1F2F5F10F20F50F100F200F500FΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500F13761376
 -  -  -  -  -  -  -  - 100F200F - 13721372
 -  -  -  -  - 10F20F50F -  -  - 13711371
 -  - 1F2F5F -  -  -  -  -  - 13701370
 -  -  -  -  - 10F20F -  -  -  - 13661366
 -  -  -  - 5F -  -  -  -  -  - 13651365
 - 50c1F2F -  -  -  -  -  -  - 13641364
 -  -  -  - 5F10F20F -  -  -  - 13521352
 -  -  -  - 5F10F20F -  -  -  - 13471347
25c/⇜50c/⇜1F/⇜ -  -  -  -  -  -  -  - 1924
25c50c1F -  -  -  -  -  -  -  - 1921
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
25c - 25 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
2F - 2 Φράγκα
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
20F - 20 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
100F - 100 Φράγκα
200F - 200 Φράγκα
500F - 500 Φράγκα
uCoin