+

Μοζαμβίκη > Δημοκρατία της Μοζαμβίκης (2006 - 2015)

Έτος
Έτος1c5c10c20c50c$1$2$5$10Έτος
 -  -  -  - 50c$1$2$5$102012
1c5c10c20c50c$1$2$5$102006
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μετικάλ = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Μετικαλ
$2 - 2 Μετικάις
$5 - 5 Μετικάις
$10 - 10 Μετικάις
uCoin