+

Μοζαμβίκη > Δημοκρατία της Μοζαμβίκης (1980 - 2005)

Έτος50c$1$2½$5$10$20$50$100$500$1000$5000$10000Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $100002003
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $5000 - 1998
 - $1 - $5$10$20$50$100$500$1000 -  - 1994
 - $1$2½$5$10$20$50 -  -  -  -  - 1986
50c$1$2½$5 -  -  -  -  -  -  -  - 1982
50c$1$2½$5$10$20 -  -  -  -  -  - 1980
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μετικάλ = 100 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Μετικαλ
$2½ - 2,5 Μετικάις
$5 - 5 Μετικάις
$10 - 10 Μετικάις
$20 - 20 Μετικάις
$50 - 50 Μετικάις
$100 - 100 Μετικάις
$500 - 500 Μετικάις
$1000 - 1.000 Μετικάις
$5000 - 5.000 Μετικάις
$10000 - 10.000 Μετικάις
uCoin