+

Μοζαμβίκη > Δημοκρατία της Μοζαμβίκης (1975 - 1979)

Έτος
Έτος1c2c5c10c20c50c$1$2½Έτος
1c2c5c10c20c50c$1$2½1975
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μετικάλ = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντίμο
2c - 2 Σεντίμος
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
20c - 20 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
$1 - 1 Μετικαλ
$2½ - 2,5 Μετικάις
uCoin